Sensotec Nederland

VEEL GESTELDE VRAGEN

Er is geen centraaldoos aanwezig. Wat kan ik doen?

Wanneer geen centraaldoos aanwezig is kan men gebruik maken van de opbouwsokkel AS20 (of AS30). Wanneer de melder gevoed wordt vanuit een loze buisleiding of opbouwinstallatie, kan de opbouwsokkel eenvoudig onder de melder worden gemonteerd.

Kunnen 230V rookmelders functioneren wanneer alleen de batterij wordt aangesloten?

Ja. 230V melders van 4-WARN functioneren indien alleen de batterij wordt aangesloten. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen indien er nog geen 230V voedingsspanning aanwezig is, maar bijvoorbeeld op een later tijdstip wordt aangelegd. Let er dan wel op dat de levensduur van de back-up batterij aanzienlijk korter meegaat dan bij normaal gebruik, en dat de koppeling naar de overige melders niet functioneert. In dit geval is het niet onverstandig om een Lithium batterij toe te passen. Deze zijn wat duurder maar gaan bij normaal gebruik 6 tot 8 jaar mee.

Misschien overbodig, maar andersom werkt het niet. Bij rook- en hittemelders die zijn voorzien van een back-up, dient de batterij back-up altijd aanwezig te zijn.

Ik wil de rookmelders aansluiten op een alarmcentrale. Kan dat?

Dit kan. Er zijn verschillende accessoires beschikbaar voor het koppelen van 4-WARN rook- en hittemelders op externe systemen, o.a. inbraakalarm en bussystemen.

Voor 230V rook- en hittemelders is er een opbouwsokkel met relaisuitgang, de AR50. Deze wordt gemonteerd onder een van de rook- of hittemelders indien een brandmelding gekoppeld dient te worden met een externe installatie. Wanneer één van de melders in alarm komt wordt dit signaal ook doorgegeven aan de gekoppelde melders, inclusief het relais. Het relais heeft een potentiaalvrij wisselcontact en kan op 2 manieren worden geschakeld; duurcontact of pulscontact.

Waar dien ik rookmelders te plaatsen?

We hebben voor u de meest voorkomende situaties op een rijtje gezet. De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat uw situatie hier niet in voorkomt. Is dat het geval, of heeft u nog opmerkingen, stuur dan een email of fax naar (0413) 270002 met situatieschets. Natuurlijk kunt u altijd even contact opnemen met (0413) 271166.

Ik ben mijn handleiding kwijt waar kan ik nieuwe krijgen?

Hoeveel rookmelders kan ik koppelen?

– Totaal zijn 12 stuks 4-WARN  rook- en hittemelders (230V) met elkaar te koppelen. Deze dienen dan uit de series P52xx en H52xx te zijn.

– Totaal zijn 15 stuks 4-WARN rook- en hittemelders (3V) met elkaar te koppelen uit de X10 en H10 serie.

 

Wat is een vals alarm controle (FAC)?

Een vals alarm controle (FAC) of zogenaamde hush-functie dient ervoor om de rook- of hittemelder tijdelijk in een “sluimer” stand te zetten. De melder wordt hierdoor niet uitgeschakeld. De rookmelder blijft gewoon zijn werk doen. Bij gekoppelde rookmelders dient de testknop te worden bekrachtigd van de melder die het alarm veroorzaakt.

Wanneer op voorhand al kan worden bepaald dat een rookmelder in alarm zal komen (bijv. bij koken, een feest, werkzaamheden) kan eenvoudig, kortstondig, de testknop worden ingedrukt. Gedurende 10 tot 15 minuten blijft de melder in een sluimer stand, waarna het automatisch terugkomt in normaal bedrijf (indicatie door 2 korte piep toontjes). Indien gedurende die periode de rook toch dichter wordt, zal de melder opnieuw in alarm komen. Is dit het geval, reageer dan altijd. De kans bestaat dat er daadwerkelijk iets aan de hand is. Een alarm vereist altijd de onmiddellijke aandacht. De FAC kan ook worden gebruikt indien de rookmelder al in alarm is.

Welke batterij kan ik het beste gebruiken?

Standaard worden 4-WARN rookmelders geleverd met een Alkaline batterij. Er zijn natuurlijk diverse soorten 9V (6LR61) blokbatterijen, zoals Zink-Koolstof of Lithium.

Het verschil tussen de diverse uitvoeringen is terug te brengen naar de levensduur (en daarbij het kostenplaatje).

De rookmelder is nieuw, maar blijft in alarm. Wat kan het probleem zijn?

Hieronder worden de meest voorkomende “problemen” opgesomd;

Vervuiling van de rookmelder

Stof, bouwgruis maar ook lijmdampen kunnen een vals alarm veroorzaken. Het advies is om de rookmelder bij werkzaamheden af te schermen met de meegeleverde beschermhoes. Bewaar deze dan ook voor eventueel toekomstige werkzaamheden.

Locatie van de rookmelder

Rookmelders zijn dusdanig ontworpen voor een optimale detectie van rookdeeltjes. De detectiekamer is afgeschermd tegen het indringen van ongewenste materie zoals insecten, etc. In sommige gevallen kan het voorkomen dat een rookmelder in alarm komt door bijvoorbeeld kookdampen, condensdampen van de badkamer of zelfs uitlaatgassen van buitenaf. Luchtstromingen in het huis kunnen hiervan mogelijk de oorzaak zijn, wanneer de rookmelder gelokaliseerd is in deze luchtstromen. Wanneer ramen (ventilatierooster) en/of deuren worden geopend kan een dusdanige luchtstroming ontstaan, die de werking van de melder beïnvloed. In deze luchtstroming worden ongewenste deeltjes meegezogen, die mogelijk worden gedetecteerd door de rookmelder en daardoor in alarm komt. Dit kan ook ‘s-nachts voorkomen door grotere temperatuursverschillen tussen binnen en buiten waardoor ook luchtstromingen of condensvorming ontstaan.

Gekoppelde rookmelders

Een alarm kan worden veroorzaakt door een andere, gekoppelde rookmelder die een alarmsignaal doorgeeft. Dit is te controleren aan de hand van de signaleringen van de rookmelder. De melder geeft een geluidssignaal zonder rode LED-indicatie. Controleer de overige aangesloten rookmelders.

Batterij

Wanneer de batterij leeg raakt zal de melder een alarm geven dat te kennen geeft dat het vervangen dient te worden. Vaak blijkt dat de back-up batterij niet eens aangesloten wordt, en de melder als defect wordt beschouwd. Controleer voor ingebruikname of dat de batterij is aangesloten. De melder wordt standaard geleverd met de batterij reeds in het compartiment, maar deze dient nog wel aangesloten te worden.

Batterijen hebben van nature een nare eigenschap; ze ontladen zich langzaam (lopen leeg). De snelheid waarmee dit gebeurt is afhankelijk van de omgevingstemperatuur (Hoe kouder, hoe sneller) en de luchtvochtigheid (hoe hoger, hoe sneller).

Vals alarm controle

Wanneer de melder terug komt uit de “sluimer” stand klinken 2 korte pieptoontjes. Dit is normaal. Zo geeft het te kennen dat de Vals alarm controle tijd voorbij is.

Waarom hebben jullie geen combimelders die zowel koolmonoxide als rook detecteren?

Koolmonoxide komt vrij als gevolg van onvolledige verbranding

Een koolmonoxide melder dient daarom dicht bij de bron (verbranding te zitten)

Liefst  0,5-1,5m meter (schuin) boven het toestel waar de verbranding plaats vindt

Buiten dat bereik is de lucht waarin zich eventueel te veel koolmonoxide bevindt afgekoeld

En gaat koolmonoxide zich anders gedragen en kan gemeten gedetecteerd worden tussen knie en schouderhoogte

 

Koolmonoxide kan dus helemaal niet aan het plafond worden gemeten,

De enige uitzondering is een caravan of zoiets dergelijks hele kleine ruimte waar een verbrandingsproces plaats vind. Een combimelder geeft dus namelijk schijnveiligheid.

 

Ten slotte indien een combinatie melder afgaat is de reactie behalve dat je moet maken dat je wegkomt, precies omgekeerd

  • Bij Koolmonoxide moeten ramen en deuren open, luchten
  • Bij Brand sluit ramen en deuren zodat het vuur zo min mogelijk voeding van zuurstof krijgt.

Waardoor komen in nieuwbouw woningen ongewenste alarmen voor

1)      Voornamelijk door vervuiling, dit is merk onafhankelijk

De conform bouwbesluit toegepaste NEN2555 rookmelders (net-gevoed met batterij back-up),

Werken volgens het optische principe, (Tyndall), waarbij vochtdeeltjes in rook/roet voor reflectie van een lichtstraal in de detectie komen zorgen en de melder afgaat.

De rookmelders zijn voorzien van een stofkap deze beschermt de rookmelder tegen vervuiling.

Stof, verfdampen en andere troep die door de lucht gaat kan dus ook in de rookmelder komen en voor reflectie zorgen. Deze stof kap dient goed bevestigd te zijn zodat de “lucht inlaten/openingen” afgedekt zijn gedurende alle werkzaamheden. Met andere woorden, en het staat er ook op, dat de stofkap pas verwijdert dient te worden wanneer de bewoner helemaal klaar is en er dus gaat slapen.

Helaas komt het veel te vaak voor dat deze in een veel eerder stadium wordt verwijderd.

 

Wanneer een bewoner hierover belt doen zij dit helaas met de aannemer/installateur/woningbouwvereniging en krijgen dan als antwoord “doe er nieuwe batterijen in”

Dit slaat nergens op, de oplossing is eerst proberen te reinigen met de stofzuiger (zuig de vervuiling eruit)

Indien dit niet toereikend is neem contact op met de fabrikant

 

In de handleiding wordt ook duidelijk vermeld dat gedurende de levensduur van de melder deze regelmatig schoon gehouden dient te worden. Indien men 2-4 x per jaar even met de stofzuiger, terwijl die gemonteerd zit, langs de rookmelder gaat voorkom je dit probleem.

Denk aan de bovenkant van uw keukenkastje, indien u daar 2-4 keer per jaar een doek overhaalt veeg je het zo af, indien u dit niet doet plak je naar verloop van tijd vast wanneer je eraan komt.

 

2)      Er zijn melders die aan alle vereiste internationaal geldende eisen/keuren voldoen, echter er komen in Nederland op het elektriciteitsnet verschijnselen voor die zo extreem zijn dat fabrikanten dit niet kennen omdat dat in andere landen voorkomt. Waardoor de rookmelder denkt dat hij als gevolg van “koppel-signaal” moet gaan loeien Een aantal voorbeelden

-Slechte verbindingen in de bedrading hierdoor ontstaan te hoge weerstanden

-Bouwaansluiting

-Fase verschuivingen

-en andere pulsen die als gevolg (meestal zware machines in de buurt of treinen etc, etc..)

OPLOSSINGEN VOOR UW VEILIGHEID